splashabout telegraf feelgoodSzkółka narciarska Menu

Regulamin strona 1/3

  • 1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty w dniu pierwszych zajęć w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem
  • 2. Przed rozpoczęciem zajęć rodzice lub opiekun podpisuje oświadczenie: "lekarz nie stwierdził żadnych przeciwwskazań do udziału mojego dziecka w zajęciach na basenie"
  • 3. Osoby uczestniczące w zajęciach muszą być zdrowe
  • 4. Osoby nietrzeźwe nie mają prawa wstępu na teren obiektu
  • 5. Na terenie przebieralni i basenu można poruszać się wyłącznie w obuwiu specjalnym (klapki)
  • 6. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, w tym: biegać wokoło basenu; hałasować i zaśmiecać obiektu

Regulamin strona 2/3